Xây dựng nguồn lực con người

Lễ vinh danh, trao thưởng - Anko Việt Nam

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI CỦA ANKO VIỆT NAM

“Lấy con người làm trung tâm: Anko Việt Nam luôn tôn trọng, dành thời gian phát triển con người và mối quan hệ giữa con người với con người. Lấy nhân sự phù hợp trong tổ chức cũng như các mối quan hệ với bên ngoài để làm trọng tâm của hoạt động kinh doanh.”...

Đọc tiếp

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP TẠI ANKO VIỆT NAM

Môi trường làm việc tại Anko Việt Nam đáp ứng tốt các yêu cầu về: Cơ hội phát triển thăng tiến trong nghề nghiệp, gắn bó ổn định lâu dài, chế độ phúc lợi tốt, …...

Đọc tiếp

Văn hóa doanh nghiệp tại Anko Việt Nam

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA ANKO VIỆT NAM

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, gắn kết, giàu bản sắc và nhân văn là mục tiêu Anko Việt Nam luôn hướng tới....

Đọc tiếp

Vinh danh - Anko Việt Nam

LỄ VINH DANH CÁ NHÂN – TẬP THỂ XUẤT SẮC

Ngày 17/01/2023, Anko Việt Nam đã tổ chức lễ vinh danh và trao thưởng cho các cá nhân - tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2022. ...

Đọc tiếp