Thạch sữa chua

Thạch sữa chua Sachu

XU HƯỚNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM MANG THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Hiện nay, xu hướng sử dụng các sản phẩm mang thành phần tự nhiên hoặc có nguồn gốc từ tự nhiên đang ngày càng phổ biến. Đây cũng là tiền đề để các cơ sở sản xuất dần thay đổi và có định hướng phát triển bền vững hơn....

Đọc tiếp