"NỖI SỢ CỦA BẠN Ở ĐÂU, NHIỆM VỤ CỦA BẠN BẮT ĐẦU Ở ĐÓ"
- Kim chỉ nam hoạt động của Anko Việt Nam -

SỨ MỆNH

Mang những sản phẩm chất lượng cao, cùng các giải pháp dịch vụ tuyệt vời đến khắp mọi nơi, cho mọi gia đình, mọi nhãn hàng.

TẦM NHÌN

Anko Việt Nam định hướng trở thành biểu tượng niềm tin về chất lượng sản phẩm thương hiệu Việt Nam, được xuất hiện trên khắp các kênh phân phối của thế giới và được tin dùng ở thị trường ngoài nước vào năm 2040; Đồng thời trở thành hệ thống phân phối công nghệ cung cấp giải pháp trọn vẹn cho mọi nhãn hàng.